నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ========================= నిదురించిన నిన్నటి నిమిషాలు నీడై మదిలో చేసిన సంతకం నడుస్తున్న నేటి క్షణాలు నవ్వుల రేకుల్ని పువ్వులుగా అందిస్తున్న సంతోషం ఉదయించే రేపటి రోజులు కొత్త ఊహలకు ఊతమిచ్చే సందర్భం గట్టుమీద ఉన్న చెట్టును కొనగలం చెట్టు మీద ఉన్న పిట్టను కొనగలం పిట్ట పెట్టె గుడ్డును కొనగలం ఇడ్లీలను కొనగలం ఇడ్లీలను తినే దేహం లో ఉన్న కిడ్నీలను కొనగలం కానీ […]

Continue reading  

నూతన ఆంగ్ల సంవత్సరాది శుభాకాంక్షలు ************************************************************* పరుగులతో … పలుకులతో … చిరునవ్వులతో … చిరుజల్లులతో … కుదుపులతో … మలుపులతో … మనుషులతో … మనసులతో … మదితలపులతో … తీపి చేదు కలగలుపు అనుభూతులు ఆనందాలు మరియు అనుభవాలై ఆనాటి స్మృతులు నిక్షిప్త నిధులుగా జ్ఞపకాల గ్రంధాలయంలో అత్యంత పదిలమై గతించిన గత సంవత్సకాలం కాలసముద్రంలో కదిలిపోయి కరిగిపోయి క్రమ క్రమంగా కనుమరుగై నవ వసంతానికి నాంది […]

Continue reading