============== ఆనందమయమైన ఆనాటి విద్యార్థి జీవితం మధురమైన జ్ఞాపకంగా మదిలో సుస్థిరం పల్లెల నుండి కళాశాలకు వచ్చే విద్యార్థులకు సేదదీర్చే చిరునామాలు కళాశాల వెనుక ఉన్న దేవాలయాలు పరమశివుని ప్రాకారములో పరిమళించే పున్నాగలు వేయి వేల్పుల వెంకటేశ్వరుని వేద మంత్రములు ఓంకార నాదం వినపడే ప్రాకారంలో స్నేహానికి శ్రీకారం కోనేటి మెట్లమీద నేస్తాల చిరునవ్వులు ఖాళీ సమయం దొరికితే గడిపిన గంటల గంటలు పోటీపడి మ్రోగే రెండు గుడి గంటల […]

Continue reading