మహిళ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ==================== ఓ వనిత నీకు వందనం అడుగడుగునా ఒడిదుడుకులతో ఇమడలేని నీ బతుకు బండి కామాంధుల పడగ తాకిడి దుర్మార్గపు దోపిడీ గుండెల్లో అలజడి కళ్ళనిండా తడి అమ్మ ఒడి చదువుల బడి దేవుని గుడి రక్షణ లేదు నీకు ఎక్కడ పిండం పెరిగి కడుపు దాటడానికి గండం ఎదిగిన బిడ్డ గడపదాటితే సుడిగుండం కొత్త పోకడలు, ఆడంబరాలతో ధరించే జానెడు గుడ్డతో పరువాలు జారవిడిచే […]

Continue reading