భోగి, సంక్రాంతి , కనుమ శుభాకాంక్షలు ********************************************************* పుష్యమాసం – హేమంతం – ఉత్తరాయణ ఆరంభ శుభతరుణం మకర సంక్రమణం – మనకు సంక్రాతి సంబరం చలిరాత్రి చీకట్లను తొలగిస్తూ పాతవస్తువులతో వేసే వెచ్చని వెలుగునిచ్చే భోగిమంటలతో స్వాగతమిచ్చే ఉషోదయం సాయంకాలాన బొమ్మల కొలువులతో, బుజ్జాయిలను భోగిపండ్లతో చేసే దీవెనలతో భోగి ఘట్టం సమాప్తం మామిడి తోరణాలతో వాకిళ్లు రంగు రంగుల ముగ్గులతో ముంగిళ్లు గుమ్మడిపూలు గుచ్చిన గొబ్బిళ్లు కొంటి […]

Continue reading