వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ********************************** విధిగా వచ్చిన వినాయక చవితి వీధిలో వెలసిన మహాగణపతి వీక్షించే వారికి కలుగును దివ్యమధురానుభూతి వెన్నెల రాత్రిని తలపించే విద్యుత్ జ్యోతులు విరజిల్లే కాంతి వినోదాలు,విన్యాసాలతో నిండు సందడి ఈ రాత్రి నిమజ్జనం పేరుతో వికటిస్తున్న సంస్కృతి పరుగులెత్తి పెరుగుతున్న కాలుష్య దుస్థితి ఈ పరిస్థితికి చరమగీతం పలకమని జగతిని వేడుకుంటున్న ప్రకృతి వీరు వారు అనే బేధములను మరచి వ్యధలను , వేదనలను […]

Continue reading